DEC Ondertekent Pledge ‘Preventie Gehoorschade’

Op 30 juni 2016 tekende Jan-Willem Meinesz namens Dynamic Ear Company de pledge ‘Preventie Gehoorschade’ bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De pledge is onderdeel van het ‘Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid’, een initiatief van de Rijksoverheid waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die tot een gezonder en vitaler Nederland moeten leiden.

Staatssecretaris Van Rijn was aanwezig bij het ondertekenen. Naast Dynamic Ear Company namen onder meer Stichting Hoormij, Koninklijke Horeca Nederland en GGD GHOR Nederland deel.

Dynamic Ear Company ondertekende niet alleen het algemene gedeelte van de pledge, maar leverde ook een eigen bijdrage:

“Dynamic Ear Company committeert zich aan het bieden van veilige en comfortabele gehoorbescherming die mensen graag dragen omwille van de unieke akoestische prestaties, het gebruiksgemak en het design.”

“Dynamic Ear Company zet zich in voor betere normen om gehoorbescherming te verbeteren, in het belang van alle mensen.”

“Dynamic Ear Company deelt haar kennis over goede gehoorbescherming met anderen, en zorgt zo voor meer bewustwording over het gehoor en hoe dat beschermd kan worden.”

Bekijk hier de beelden.

 

On June 30th, Dynamic Ear Company signed a pledge to prevent hearing loss. The pledge is an initiative of the Dutch government.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Crescendo Hearing Protection